Via deze link kan je een afspraak boeken in de online agenda.

! Let op !

Gelieve steeds op tijd aanwezig te zijn, mocht u verhinderd zijn graag dit tijdig te laten weten (24u op voorhand).

Bij laattijdige annulering (voorbeeld; dag zelf of half uur van te voren) wordt de behandeling je volledig aangerekend.

Kan je er niet aan uit bel gerust voor  uw afspraak in te plannen.